16 relevante job. (Bør læses “relevante” job) 

2 dage efter mødet den 8. juni modtog jeg fra Det Faglige Hus´ A-kasse, Danske Lønmodtageres A-kasse en liste over job, jeg burde have søgt.
Havde jeg gjort det, ville jeg ikke være blevet frataget retten til dagpenge. 

Jeg har foretaget efterprøvning af de påståede manglende ansøgninger fra DFH´s fremsendte liste af 10/6 2010.
Firmanavn og telefonnumre har været opslået i annoncerne for de ledige stillinger, hvorfor de bringes her. Derimod finder jeg det rigtigst, at sløre navnene på de personer i firmaerne, der velvilligt har udtalt sig til mig. Samtlige henvendelser og efterprøvninger er foretaget den 10. juni 2010.

DjEkspedient_80x107 Salgsassistent, Tippy, Haderslev.
Butikken ligger i en afstand 1:29 minutter fra min bopæl med offentlig transport og er således umiddelbart relevant. (kravet er jo 1:30 minutter).
XXXX, tlf. 73532306 oplyste, at stillingen er på 20 timer. De sælger tøj til yngre piger og damer. P.g.a. det lave timetal har de valgt at ansætte en 19-årig pige, der sideløbende studerer på VUC.

Sælger, Skadeservice syd, Aabenraa.
XXXX, tlf. 70222846 oplyste, at de søgte en person med erfaring fra branchen. Det fremgik også af annoncen.
Han afviste, jeg ville kunne have opnået ansættelse. Han sagde: ”Der er for langt fra salg af sejl til skadeservice”. ”En sælger er ikke bare en sælger!” 

Salgsmedarbejder, TDC contact center A/S, Sønderborg.
Har fundet annoncen via Google.
Nogle særlige personlige forhold, som jeg har meddelt Det Faglige Hus, er årsagen til, at jeg har undladt at søge denne stilling. De særlige forhold er begrundet overfor Det Faglige Hus, som ikke efterfølgende har gjort indsigelse. 

Administrerende medarbejder, Haderslev Kommune.
XXXX tlf. 73520434 oplyste, at jeg ikke besidder de kvalifikationer, de søgte. Kvalifikationskravene var præciseret i stillingsopslaget. Man skulle bl.a. have erfaring med kommunale programmer.
Blandt de 128 ansøgere bestred hele 10 personer til fulde disse kompetencer. 

Telemarketingmedarbejder, UPGRADE A/S, Haderslev.
Har fundet annoncen via Google.Ren provisionsløn, deltid, freelance.Et job, der selv må være mindre relevant end det deltidsjob som smøreoliesælger i Tønder, som vejleder XXXX også fandt anledning til at se bort fra ved mødet den 8/6. Har derfor ikke fundet anledning til at bore dybere i det. 

Kontormedarbejder ATLAS sikkerhedssko A/S, Haderslev.
Søgning viser, at arbejdsstedet er beliggende Aarøsundvej 55B, 6100 Haderslev.
Hurtigste X-Bus fra Sønderborg til Haderslev busstation tager 1:28. Med X-bus passer ankomsttidspunktet overhovedet ikke med normal mødetid på et kontor. Man ankommer midt på formiddagen. Læg så hertil køretiden lokalt i Sønderborg og de pæne stykke vej ud mod Aarøsund! Køretiden vil formentlig overskride 2 timer fra min bopæl. 

Medarbejder, Silvan, Sønderborg.
Det fremgår, at Silvan søger en person, der er i Flexjob. 

Kreativ sælger, Radio Als, Sønderborg.
Følgende manglende kvalifikationer i forhold til stillingsopslaget: Erfaring med reklamesalg, erfaring med opgaver indenfor medieverdenen, kunne sidde i studiet (!), trives med opsøgende salg/Kanvas.Fra Wikipidia: ”Kanvassag regnes ofte for den sværeste form for salg!”
Jeg har aldrig prøvet kanvassalg, og er ikke den opsøgende sælgertype. 

Kontorhjælp, Café Regnbuen, Vojens.
Virksomheden ligger på adressen Elmegade 9-11 i Vojens. For lang transporttid. Alene køretiden fra de to byers rutebilstationer andrager 1:42. Læg hertil yderligere tid til fra de nævnte busstationer. 

Medarbejder til kundebetjening, DAGROFA, Aabenraa.
XXXX, tlf. 74621760 oplyste, at stillingen kun var et weekendjob, hvor de gik efter en studerende, hvilken de også havde ansat. Han udtalte, at han ville ALDRIG ansætte personer med kvalificeret baggrund, da oplæringen hurtigt ville være spildt, da ”jeg hurtigt ville være væk igen!” 

Kundeservicemedarbejder, Bilka, SønderborgXXXX, tlf. 73126000 oplyste, at de gik efter en person med købmandsmæssig erfaring og de også havde ansat en sådan person.Han forklarede nærmere, at en kommende stilling pr. september 2010 som XXXX mente, ville være relevant for mig at søge. Stillingen opslås senere. 

Sælger Firstmeeting DK, Haderslev.
Google kan ikke finde det nævnte firma i Haderslev.Ifølge KRAK findes firmaet ikke i Haderslev, men KRAK anfører et firma under samme navn i Odder. Har ringet til Firstmeeting i Odder, tlf. 53559941, hvor der ikke svares. Jeg har lagt en besked på telefonsvareren. 

Sælger ATLAS sikkerhedssko, Haderslev. Søgning viser, at arbejdsstedet er beliggende Aarøsundvej 55B, 6100 Haderslev.Hurtigste X-Bus fra Sønderborg til Haderslev busstation tager 1:28. Men med X-bus passer ankomsttidspunktet overhovedet ikke med normal mødetid på et kontor. Man ankommer midt på formiddagen. Læg så hertil køretiden lokalt i Sønderborg og de pæne stykke vej ud mod Aarøsund! Køretiden vil formentlig overskride 2 timer fra min bopæl. 

Arkivbetjent, Landsarkivet Sønderjylland, Aabenraa.
XXXX tlf. 74625858 oplyste, at det i stillingsannoncen var anført, at de søgte en person med interesse og viden om Sønderjyllands historie. Endvidere personer med gotisk skriftkendskab.
XXXX udtalte: ”Du ville med bestemthed ikke have fået stillingen – ej heller være kommet til samtale”. 

Salgsassistent, Eegholm A/S, Sønderborg. Denne stilling har jeg aktuelt presset på for at få! XXXX fra Eegholm har klart tilkendegivet, at jeg ikke skulle søge dette job, da jeg var overkvalificeret, og han derfor ikke ville se mig i denne funktion.
   ./. XXXX har i.f.m. denne nye henvendelse valgt at fremsende udtalelse til A-kassens brug, der bekræfter min ansøgning på dette job. 

Administrerende medarbejder, Haderslev kasserne.
Virksomheden har adresse på Louisevej 2A. Køretiden med bus tager 1:13 minutter. Der er ingen afgange, der muliggør at møde kl. 08.00 i Haderslev.
Antog man, at arbejdsgiveren ville være meget fleksibel med mig, falder kravet ansøgning også på dette job væk, da den samlede transport andrager 1:41 minutter. 

Fuldtidssælger, Statoil, Sønderborg.
XXXX, tlf. 73422323 oplyste, at han gik efter en medarbejder, der havde erfaring med deres specifikke arbejdsområde. Han havde modtaget 110 ansøgninger. Heraf havde 6-7 ansøgere enten tidligere erfaring fra samme job eller de var aktuelt i en sådan stilling.
XXXX ville ikke have ansat mig med min baggrund. Jeg ville heller ikke være indbudt til samtale. 

 

Hvad viser ovennævnte?

  • Hvorfor min jobagent ikke har samlet disse job op og/eller jeg selv har set det som et relevant job.
  • Hvorfor flere job ikke er søgt p.g.a. for lang distance. 5 af de 17 job ligger for langt fra min bopæl – eller arbejdsstedet slet ikke findes. (Firstmeeting DK, Haderslev.)
  • Hvorfor jeg i øvrige tilfælde har kunnet læse af stillingsannoncerne, at jeg ikke har haft kvalifikationerne, der efterspørges i stillingsopslaget.
  • Hvorfor vejleder XXXX ikke har belæg for at sige, der findes nok af jobs. 

De seriøse jobansøgninger.
Sammenholdes ovennævnte liste med de 16 stillinger, jeg allerede har søgt, vil man her finde både seriøsitet fra min side, jobsøgninger svarene til mine kvalifikationer, og samtidig se en stor spredning.
Her findes alt fra jobbet som båndafskriver ved Retten i Sønderborg, taksatorjobs, forsikringssælgerjobs, politijob, flere ordrebehandlerjob, souchefjob, studievejlederjob, flere administrative stillinger. 

Det Faglige Hus ser bort fra de positive aspekter.
I DFH´ beslutningsgrundlag dateret 9. juni noterer jeg, at der ikke er taget notits af mine uopfordrede ansøgninger til danske forsikringsselskaber og/eller uopfordrede ansøgninger som forsikringssælger.
Der er ligeledes ikke taget hensyn til konkrete ansøgninger i fritstillingsperioden hos XXXX, 2 ansøgninger på stillinger som forsikringssælger i Aabenraa og senere Sønderborg, eller ordrebehandler hos fa. XXXX. 

Mest kritisable.
Mest kritisabelt er det, at det i beslutningsgrundlaget for fratagelse af dagpengene ikke fremgår, at DFH har forbrudt sig mod lovgivningen om senest 3 uger efter ledighed, at indkalde mig til en samtale for udarbejdelse af ”Plan om jobsøgning”. En rettidig information havde gjort mig i stand til at handle ud fra min ”Plan om jobsøgning”. Dette er sket med mere end 5 måneders forsinkelse!
Min kritik fandt også forståelse hos XXXX fra Arbejdsdirektoratet, da jeg var i kontakt med ham for at finde ud af, hvad der er op og ned på dette regelsæt for ledige. 

Problemerne kunne let være undgået!
En rettidig mødeafholdelse havde nok så vigtigt også kunne afklare det misforhold, der var i telefoninformationen fra DFH´s medarbejder om, at I var bekendt med de særlige vanskelige arbejdsmarkedsforhold, der var og er gældende i mit område, og DFH derfor ikke krævede flere ansøgninger ugentligt, men at de ledige, relevante stillinger selvfølgelig skulle søges. Dette holdt op mod det fremsatte krav ved mødet den 8. juni, at jeg skulle søge ”flere” jobs pr. uge.

Der er i sagens natur så heller ikke afholdt samtale hver 3. måned, som loven foreskriver. 

Bagudrettet regelgrundlag.
Det Faglige Hus henviser i sin afgørelse til Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007, § 10.
Dér må jeg særligt hæfte mig ved stk. 4 i paragraffen, der siger, at medlemmet skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i ”Plan for jobsøgning”.
Denne plan blev altså stadig først udarbejdet d. 8. juni 2010. Vejledningen fulgte først med samme dag.
I planen står der, at der skal søges 3 jobs pr. uge. Afgørelsen om nægtelse af udbetaling af dagpenge bygger på, at jeg ikke havde søgt 2 jobs! Og så var der lige den venlige dame, der i telefonen oplyste, at der ikke var noget bestemt lovkrav om antal! 

Arbejderbevægelsen Erhvervsråd om jobsituationen.
DR.DK/Nyheder skrev den 12. juli 2010, at der er 4 gange så mange arbejdsledige i Sydjylland. Antallet er faktisk firedoblet fra april 2009 til april 2010, så tallet nu er 3910 ledige.
Privatøkonom Mie Dahlskov Pihl fra AE siger, det skyldes den særlige erhvervsstruktur med store erhvervsvirksomheder, der har måttet fyre mange!
(Tillader mig at nævne Danfoss, Linak, Sauer Danfoss for vejlederen i Det Faglige Hus). Selvom tallene er nye, så var udviklingen også synlig den 8. juni 2010. 

Dagspressen skrev 31. juli, at EU´s Globaliseringsfond havde tildelt Als-området 76 millioner til omskoling af de mange hundrede arbejdsledige. Havde klart været at foretrække, hvis Det Faglige Hus´ vejleder havde været opdateret på situationen i mit nærområde.

Det Faglige Hus og Danske Lønmodtageres A-kasse! Der er bestemt muligheder for forbedringer!