Åbent brev til beskæftigelsesminister Inger Støjberg:  

- Hvorfor ville du ikke på TV forholde dig til mit forslag om forbedring af kravene til lediges jobsøgning?

 


Kære Inger Støjberg.

Dit parti har som slogan: ”Mennesket over systemet”. Her har du ikke kun chancen, men også pligten til at gøre noget!


TV2 Nyhederne bragte den 31. juli endnu et grotesk eksempel på, hvordan tingene foregår i A-kassesystemet.
TV-indslaget, som stadig kan ses på www.detufagligehus.dk, handler om mig, en 50-årig tidligere politimand og sælger af sejl til sejlbåde, der blev frataget mine dagpenge, fordi jeg bl.a. ikke havde søgt 2 jobs som sælger af dametøj!!
Bag min daværende fagforening, Det Faglige Hus´ beslutning om at fratage mine dagpenge lå et bagudrettet krav om at søge et bestemt antal jobs ugentligt.

Selvom din forgænger og partikollega, Claus Hjort Frederiksen, både indførte- og igen fjernede kravet til et bestemt antal jobsøgninger for ledige pr. uge, har A-kasserne adopteret det forkastede lovkrav, og kræver uagtet lovændringen et bestemt antal ugentlige ansøgninger.
Du bør i et cirkulære fortælle A-kasserne, at virksomhederne ikke producerer et bestemt antal jobs pr. uge, og loven er blevet ændret!
De lediges problemer med at leve op til et bestemt antal ugentlige ansøgninger forstærkes ved, at færre private virksomheder vælger at opslå deres ledige stillinger. De orker ikke at behandle fx 400 ansøgninger af stærkt svingende kvalitet blot for at ansætte en enkelt person.
Det bøder det offentlige så for, eftersom offentlige virksomheder har pligt til at opslå deres ledige jobs.
Problemet med at kræve et fast ugentligt antal ansøgninger er, at både private- og offentlige virksomheder modtager utrolig mange ansøgninger fra ukvalificerede ledige, hvilket også fremgik af Nyhedernes TV-indslag. Det kan ingen være tjent med!

Mit forslag, som jo allerede er blevet forelagt dig, Inger Støjberg, men som du ikke ville svare på, er:

At virksomhederne fremover skal anføre ufravigelige krav til en ansøgers kvalifikationer i en stillingsannonce, når der er sådanne særlige krav.
Lever en ansøgers kvalifikationer ikke op til de ufravigelige krav, skal ansøgeren ikke søge jobbet! Logisk nok, men sådan er praksis ikke i dag! Viser det sig, at virksomheden ikke kan få stillingen besat, må virksomheden genopslå stillingen og anføre, det er et genopslag. Først her skal ansøgere med en eller flere af de ufravigelige krav på C.V.´et ansøge.

Fordelene er åbenlyse:

  • Virksomhederne modtager kun kvalificerede ansøgninger.
  • Virksomhederne tør igen opslå deres ledige stillinger.
  • Virksomhederne sparer tid ved behandling af ansøgningerne.
  • Den ledige undgår at skulle fremsende ukvalificerede ansøgninger.
  • Den ledige undgår at fremstå som en person uden dømmekraft.
  • Den ledige føler sig ikke længere kørt over af ”systemet”.
  • Jobcentre og A-kasser undgår unødvendige konfrontationer med ledige.
  • Jobcentre og A-kasser kan spare på udgiften til sikkerhedsvagter.
  • Jobcentre og A-kasser kan (læs skal) bruge kræfterne på konstruktiv jobanvisning frem for primært at være en kontrollerende myndighed.
  • Arbejdsdirektoratet vil få langt færre klagesager til behandling.


Jeg og med sikkerhed mange ledige ser frem til at høre dit svar.
På www.detufagligehus.dk er der flere forslag til forbedringer af A-kasse-systemet.

Flemming Djernæs
Sønderborg 

Svaret fra Beskæftigelsesminister Inger Støjberg kan læses i rubikken til venstre.

TRYK på PDF ikonet for at læse