Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus!

 Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag.Opringninger og sager sendt via detufagligehus.dk´s mailbox

Detufagligehus.dk har modtaget flere kedelige eksempler på, hvor ringe Det Faglige Hus sagsbehandler deres medlemmer. Jeg kan ikke hver gang involvere mig og bringe eksemplerne, men ønsker at trække denne sag frem, der i al sin enkelthed fortjener lidt opmærksomhed.

 

Smidt ud af dagpengesystemet!

Fredag den 13/8 blev jeg ringet op af en meget ulykkelig Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde.
Cicilie fortalte, at hun dagen forinden mundtligt var blevet meddelt, at hun var blevet frataget retten til dagpenge.
I Cicilies fremstilling af sagen var der intet, der tydede på, at tingene var gået retmæssigt for sig hos vejlederen i Det Faglige Hus´s A-kasse, Danske Lønmodtageres A-kasse.

Jeg ville ikke love Cicilie at gå ind i hendes sag, men vi aftalte, at hun skulle sende sine papirer med den skriftlige begrundelse, som jeg godt ville se.

 

Det skriftlige afslag.

Den 27/8 (obs. 14 dage efter den mundtlige afgørelse) modtog jeg så Cicilies skriftlige afslag på fortsat udbetaling af dagpenge.
Det sprang mig i øjnene, at Cicilie havde selvsamme vejleder, som ulovligt fik frataget mig retten til dagpenge! Nu var alle sanser skærpet!

Det fremgik, at DFH havde været utilfreds med Cicilies jobsøgning. Man havde derfor givet hende en frist – en ekstra chance til at vise sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fristperioden løb fra 15. juli til 11. august. Altså næsten 4 arbejdsuger. Cicilies ”Plan for jobsøgning” viste, at hun skulle søge 3 job pr. uge. Cicilie havde søgt 15 job.

 

Selvopfundet tillægskrav til jobplanen.

Man kan beskylde Cicilie´s og min tidligere vejleder for inkompetence, aggressiv fremfærd, mangel på empati, men man kan ikke beskylde hende for mangel på fantasi!

I den skriftlige afgørelse til Cicilie fremgår det, citat: ”Det fremgik desuden af planen, at du i gennemsnit skulle søge 3 stillinger om ugen, men at du har pligt til at søge alle stillinger, der er opslået indenfor dine faglige og geografiske områder hver eneste uge, samt at du skal søge hver eneste uge”.

 

Det er løgn, løgn, løgn!

Detufagligehus.dk er i besiddelse af Cicilie Mikkelsens ”Plan for jobsøgning”!
Der står ingen steder, at Cicilie også skulle søge alle stillinger, der er opslået indenfor hendes fagområder.

”Kære vejleder”:
3 job pr. uge x 4 uger = 12 jobansøgninger. Cicilie søgte 3 job mere end krævet! Jeg kan endvidere forsikre læserne, at Cicilie havde søgt helt og aldeles i overensstemmelse med, hvad der stod i ”Plan for jobsøgning”.

 

Klag din sag, Cicilie!

- ”Du står med en rigtig god sag, Cicilie!” Det var mit klare indtryk og melding til Cicilie, da vi talte sammen på telefonen om sagen.
Min fantasi rakte ganske enkelt ikke til at forestille mig, at Cicilie ikke også skulle kunne vinde sin klagesag over Det Faglige Hus.

 

SEJR til Cicilie Mikkelsen den 22. september!!

Efter at have haft sagen til behandling internt i Det Faglige Hus i hele 3 uger, indså Det Faglige Hus / Danske lønmodtageres A-kasse, at de måtte bide i det sure æble og indrømme!..  citat:  ”Vi giver dig fuldt medhold i din klage”!

Medholdet blev underbygget med, at Cicilie havde søgt 15 jobs og hun havde fulgt sin plan for jobsøgning.

MEN DET KUNNE VEJLEDEREN JO OGSÅ SE, HVIS HUN VILLE!

Tillykke Cicilie fra detufagligehus.dk!

 

Hvad er I ude på i Det Faglige Hus?

www.detufagligehus.dk ligger inde med alle sagens akter og kan garantere læserne, at INTET er blevet tilbageholdt. Læserne må berettiget undre sig over, hvordan en vejleder fra Det Faglige Hus kan drømme et problem op, der helt i lighed med min egen sag, får så alvorlige konsekvenser for den ledige.
Cicilie fik også søvnproblemer og sagen fyldte hendes dag fra morgen til aften i den lange periode fra 12/8 til 22/9, indtil hun fik afgørelsen. Men hvorfor skulle Cicilie trækkes igennem alt dette?
Samtidig kigger man forgæves, hvis man i afgørelsen søger efter en undskyldning eller noget, der kunne ligne en beklagelse!

 

Ringe tillid til vejlederne dømmekraft.

Man forstår, hvorfor 83% af de afgivne stemmer på forsidens læserafstemning har voteret, at de mener, det kræver en autorisation at kunne fratage et andet menneskes eksistensgrundlag. Denne sag er endnu et lysende eksempel på, hvorfor lovgiverne snarest må sikre, at ledige borgere får minimum de samme retskrav, som samfundet giver sigtede og kriminelle.

 

Malurt i sejrsbægeret!

Sammen med Cicilie Mikkelsens godkendelse af denne artikel, fik jeg beskeden om, at Cicilie nu er sygemeldt med psykiske problemer affødt af denne sag. Derfor skal der lyde et ”god bedring” her fra detufagligehus.dk!

 

Det Faglige Hus er selvfølgelig blevet tilbudt at kommentere Cicilies sag / artiklen.

Kommentaren bringes her når / hvis …..: