Forslag til politikerne.

   -  nogle konstruktive forslag! 

 

Fjern kravet til et bestemt antal ansøgninger!
Loven er allerede blevet ændret. Nu mangler vi bare, at A-kasserne stiger med på vognen.
Hvis man tænker sig blot en smule om, er det jo fuldkommen ulogisk at fremsætte krav om et bestemt antal jobsøgninger pr. uge.
Job produceres jo ikke, som der produceres produkter. Antallet af udbudte job varierer selvfølgelig fra uge til uge, fra sæson til sæson. 

Kontrol af den lediges jobsøgning i fremtiden.
Selvom langt den overvejende del af ledige arbejder seriøst på at komme i arbejde, skal der være en grad af kontrol med den enkeltes jobsøgning.
Det må være en teknisk overkommelighed, at der i forbindelse med bekræftelse af aktiv jobsøgning kan udtrækkes en samlet oversigt over ugens ledige stillinger fra ”Min side”, som enhver ledig har adgang til.
Den ledige skal hver gang i forbindelse med sin bekræftelse af aktiv jobsøgning udskrive denne oversigt, som kan danne relevant grundlag for en senere kontrol i Jobcenteret eller hos A-kassen.
Stillingsannoncerne skal også efter udløb af ansøgningsfrist kunne åbnes, så det kan konstateres, om en stilling var relevant at søge eller ej. 

Præciser ufravigelige krav til de ledige stillinger!
Virksomhederne kan udforme deres jobannoncer som nu, men fremover skal det præciseres, hvilke ufravigelige krav der er til ansøgerens kvalifikationer!
Er der et eller flere af sådanne ufravigelige krav, ansøgeren ikke kan leve op til, kan ansøgeren spare sin ulejlighed og virksomheden sparer tid ved behandlingen af ansøgningerne. Se eksemplet her:
Et teltudlejningsfirma søgte en chauffør, der både havde stort kørekort og truckbevis. Firmaet modtog lidt over hundrede ansøgninger. Mange havde stort kørekort, andre kun truckbevis, men kun 5 havde begge dele! Hvorfor søgte de 100 andre??? 

Flere ledige stillinger i fremtiden.
Bliver det en fremtidig norm for søgning efter nye medarbejdere, at de ufravigelige krav er anført, vil der være basis for, at vi kan vende tilbage til de tider, hvor virksomhederne igen tør opslå deres ledige stillinger. Skulle det vise sig, at virksomheden ikke modtager kvalificerede ansøgere, må virksomheden genopslå stillingen og anføre, det er et genopslag. Herefter er der åbent for de ansøgere, der har nogle af de ufravigelige krav stående på C.V.´et. 

Fordelene er åbenlyse.
Så hvad venter vi på? Jo, - at vores politikere opstiller nogle nye regler for at opslå ledige stillinger og de lediges jobsøgning. Og kære politikere! Husk lige de lediges retssikkerhed med et passende regelsæt for, hvordan overtrædelser behandles og sanktioneres i fremtiden!
En sidegevinst ved de ”nye” jobannoncer og krav til jobsøgning er, at den ledige ikke behøver at udstille sig som en, der har mistet dømmekraft om egen formåen.
A-kassernes bedømmelse af den lediges jobsøgning bliver fremover langt mere objektiv. En øget sikkerhed omkring denne bedømmelse vil samtidig reducere antallet af klagesager i Arbejdsdirektoratet

Vold på jobcentrene.
Der har også i de senere år vist sig flere eksempler på lediges voldelige opførsel på landets jobcentre.
Enhver må tage afstand fra sådanne voldelige handlinger.
Jeg er selv et roligt og besindigt menneske, men jeg kan alligevel ikke sige mig fri for den følelse af afmagt, frustration og vrede, der fyldte mig, da jeg blev udsat for Det Faglige Hus´ vejleders behandling ved den personlige samtale.
Kan der opnås politisk enighed om at lave nogle fornuftige regler, der i højere grad forholder sig til den aktuelle arbejdsmarkedssituation, stillingsannoncernes kvalifikationskrav og den lediges kompetencer, er det min overbevisning, at der fremover også vil blive færre af disse triste episoder.

Jeg takker for din interesse og håber, du kan bruge noget herfra til at foretage et godt valg af A-kasse for dig!
Jeg håber, at en interesseret politiker vil samle handsken op og overveje en revision af de nuværende regler.

- Ledighed er noget Fanden har skabt. Politikerne sluttede sig til med tåbelige regler. Tør man håbe på, at det fremover bliver slet så tåbeligt?