Her er 9 gode råd til din kontakt med A-kassen:

  1. Når du ringer til din A-kasse, så få altid navnet oplyst på den person, du taler med. Også selvom informationen lyder fornuftigt og passer overens med din opfattelse af almindelig sund fornuft.
  2. Notér tidspunktet for samtalen.
  3. Kræv, at din A-kasse overholder fristen for indkaldelse til første møde – 4 uger!
  4. Husk, at mange A-kasser er en forretning, der skal give overskud. Vær altid klar til at hæve paraderne, hvis samtalen tager en uventet drejning.
  5. Hvis der opstår konflikt på mødet, så forlang at få din version af sagen nedskrevet under mødet. Få en underskrevet kopi med fra mødet.
  6. Forlang, at du overhører A-kassemedarbejderens fremlæggelse af sagen for medarbejderens overordnede. Det er dig, de taler om!
  7. Kommentér på ting, du er uenig i.
  8. Få dine kommentarer tilføjet i forklaringen. Du har så et godt grundlag til en evt. senere klage.
  9. Forlang, at der klikkes ind på de konkrete jobs, du eventuelt henvises til at søge. – Kvalifikationskrav, kørselsafstande, særlige forhold som fleksjob kan gøre et henvist job helt irellevant at søge. 

Du kan endvidere overveje at medbringe en bisidder til mødet. Det kan være en god ven, veninde, familiemedlem eller tidligere arbejdskollega. 

Jeg har forespurgt hos Jobcenteret i Sønderborg, hvordan de ville forholde sig, hvis en person medbragte en bisidder.
Jobcenter Sønderborg var positiv overfor tanken.

Personligt vil jeg mene, det vil være almindelig høflighed at meddele sit ønske til A-kassen forud for mødet!