Min Kommentar til svaret fra

beskæftigelsesminister Inger Støjberg

 


         Fortsat mange proformaansøgninger.....

 

Inger Støjbergs svar kan dårligt tolkes anderledes, end at ledige fortsat må belemres med at afsende nærmest håbløse ansøgninger for at honorere visse A-kassers høje krav til et bestemt (højt) antal ugentlige ansøgninger. Dermed kan dansk erhvervsliv fortsat se frem til at modtage hundredvis af ansøgninger, hvoraf rigtig mange vil være fra ukvalificerede ansøgere, som selv kan indse det håbløse i at ansøge, men må gøre det for at tilfredsstille medarbejderen ude i A-kassen.

I november var Beskæftigelsesministeren ellers ude med budskabet, at nu skulle det være slut med proformaansøgninger. Ministeren havde brugt 5 måneder til at indse, hvor urimeligt det var, at en person, der skulle starte i arbejde indenfor 4 uger, alligevel skulle søge jobs og deltage i samtaler i A-kassen. God beslutning at stoppe ansøgningskravet for disse mennesker, men at tro det betyder et stop for proformaansøgninger, det er ganske enkelt for naivt, Inger Støjberg. Med din gode ændring har du kun taget toppen af isbjerget!

Støjberg støtter rent faktisk Det Faglige Hus´ beslutning om, at det var en god idé at sende mig, en tidligere politimand og netop afskediget sælger af sejl, ud som sælger af dametøj. Selvom det ikke står direkte skrevet i brevet, så er en sælger en sælger i Støjbergs verden. Måske hun skulle læse afsnittet "16 relevante job". Så ville hun fra personen i Skadeservice Syd kunne læse det stik modsatte. Mon ministeren tilsvarende tror, at en ingeniør er en ingeniør? Eller politibetjent og arkivbetjent som i TV-indslaget?

Støjberg skal selvfølgelig ikke lave specifikke lovkrav om, hvem der kan/skal søge hvad. Men hvis ikke A-kassemedarbejderne har de nødvendige kvalifikationer til at vurdere en medarbejder i forhold til et job, så må det vel være både fair og en god idé, hvis arbejdsgiveren præciserer de ufravigelige krav til ansøgeren, hvis der er sådanne! Og så må det selvfølgelig være sådan, at den ledige ikke søger på stillinger, han/hun ikke har de efterspurgte kvalifikationer til! Hvorfor skulle jeg fx søge hos Nybolig erhverv, der søgte en medbejder med erfaring fra ejendomshandel eller finansverdenen?

"Mennesket over systemet" er et smukt slogan man vanskeligt kan erklære sig uening i. Uanset, hvor man står politisk, vil jeg tro. Men systemet (læs A-kasserne) udøver her, med Beskæftigelsesministerens fulde accept, en stor mistillid til samtlige ledige ved at køre videre i samme spor, som Claus Hjort Frederiksen lagde, men senere tog væk, da regeringens lovkrav om 4 ugentlige ansøgninger blev for tungt et åg at stå fadder til.