Mistænkeliggørelsen.  

                                                              Det var altså ikke de ledige, der skabte finanskrisen.
                                                                                                   - Det var faktisk omvendt!

Problemerne som ledig.
Det er i sig selv slemt nok at få meddelelsen, at man bliver ledig. Tabet af indtægt, de økonomiske vanskeligheder, tabet af status, tabet af arbejdskolleger, tabet af dagligt indhold, ulyst til at vise sig i det offentlige rum i ”arbejdstiden”, er blot nogle af de områder, man nok skal have prøvet at være ledig for at forstå.
Men at man oveni dette skal mistænkeliggøres af sin ”samarbejdspartner”, fagforeningen, Det Faglige Hus og tilhørende Danske Lønmodtagers A-kasse, var aldeles uventet for mig. 

Faglighed og empati.
Fagligheden (den manglende) hos Det Faglige Hus har jeg beskæftiget mig med.
Empati, - evnen til at forstå og sætte sig ind i den lediges situation, er ikke omfattet af kontingentbetalingen til Det Faglige Hus og/eller Danske Lønmodtageres A-kasse, men er den tilstede hos vores politikere? 

Tidl. beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen…
Ovennævnte, tidligere beskæftigelsesminister må tage sin del af ansvaret for mistænkeliggørelsen af de ledige, virksomhedernes ændrede annonceringspolitik, og den ændrede ansøgningskultur, der er fulgt i kølvandet på de urimelige krav, der tidligere var stillet i lovgivningen til de ledige.
Det tog umanerlig lang tid inden arbejdsministeren indså, at kravet til 4 ugentlige jobsøgninger var urimeligt overfor de ledige og erhvervslivet, hvorfor kravet langt om længe blev taget ud af loven. 

Gammel tåbelighed adopteret af visse A-kasser.
Netop som Hjort Frederiksen havde indset nødvendigheden af at få fjernet aben fra hans skuldre, var Danske Lønmodtageres A-kasse ikke sene til (næsten) at overtage det useriøse krav til den ledige om et fast, højt antal ansøgninger pr. uge.
Uagtet eksperternes udtalelser om den aktuelle jobsituation, har Det Faglige Hus fundet, at der i mit, og sikkert fleres tilfælde, skal søges 3 jobs pr. uge. En vurdering, man kun kan have et skuldertræk til overs for. Læs afsnittet "Forslag til politikerne".

2 typer ansøgninger.
Der findes nu 2 typer ansøgninger:

  • Seriøse, relevante ansøgninger på jobs man er kvalificeret til, og som man gerne vil i betragtning til.
  • Ansøgninger, hvis eneste formål er at tilfredsstille A-kassen.

Mine samtaler med andre ledige og enkelte erhvervsledere bekræfter til fulde denne vurdering. 

Konsekvenserne af de urimelige krav til jobsøgning.
At stille høje krav til antallet af jobansøgninger, afføder useriøse jobsøgninger, som igen har medført, at en lang række private virksomheder undlader at publicere deres ledige stillinger.
Flere faglige organisationer, - også på arbejdsgiversiden, har på det seneste udtalt, at virksomhederne ikke orker at behandle 400 ansøgninger til en enkelt stilling. Det er vel meget forståeligt, at man gerne ser sig fritaget for sådan en tidsrøver, og vriksomhederne i stedet benytter sig af deres netværk.
De offentlige arbejdspladser er stadig omfattet af bestemmelser om, at ledige stillinger skal opslås.
Ovennævnte er realiteter, som også den useriøse del af A-kasserne burde forholde sig til. 

Goddag mand økseskaft.
Nu har vi så med Hjort Frederiksens og de useriøse A-kassers hjælp fået pumpet så mange ansøgninger ud til erhvervslivet, at mange virksomheder undlader at opslå deres ledige stillinger.
Det stiller så den ledige i en endnu vanskeligere situation for at leve op til kravene for jobsøgning.
Hvad gør man så? Jo, - A-kasserne (de useriøse) stiller krav om at søge ”hotjobs” og andet, ikke ”langtidsholdbart” for den, der gerne skal være mange år på arbejdsmarkedet endnu. Resultatet er bare, at arbejdsgiverne ikke kunne drømme om at ansætte folk med en helt anden erhvervsorientering, idet arbejdsgiverne jo godt ved, at sådanne medarbejdere er væk igen, inden arbejdsgiveren får set sig om. Læs bare ”Relevante jobs”. 

Tak fordi vi har de uopfordrede ansøgninger.
Hvis man igen mangler ledige stillinger at ansøge i en uge, har vi da heldigvis også de uopfordrede ansøgninger. Tænk, hvis du lige kunne finde en virksomhed, der ikke vidste, den lige stod og manglede DIG og måske 40 andre hver uge som arbejdskraft!
De fleste virksomheder meddeler, at de kun opbevarer ansøgningerne i 6 måneder. Men herefter kan virksomhederne få fornøjelsen af næste bølge ansøgninger, så de ledige kan få opfyldt deres ansøgningskvote. Læs ”uopfordret ansøgning til Det Faglige Hus” 

Dompap eller Grønbenet rørhøne?
Håndteringen af de ledige i Danmark har skabt en helt ny industri!
Nu kan man læse om, hvordan ledige bliver ”farvebestemt”. Er man gul eller måske mere over i det lyslilla?
Eller man kan få lov at bygge med Lego. Måske finder de ud af, om du er en Dompap (ikke at forveksle med dumpap) eller måske en Grønbenet rørhøne?
Lær at skrive dit C.V. på 6 uger!
Opfindsomheden er måske høj, men hvad skal samfundet bruge det til?
Så findes der da gudskelov også mere seriøse kurser som fx Webredaktør.
Jeg må helt undtagelsesvis takke Det Faglige Hus. Havde jeg ikke fået lov til at  deltage på dette udmærkede kursus, havde der ikke været noget www.detufagligehus.dk