Så hellere være sigtet!

Overskriften lyder grotesk, ja, men se her, hvilke fordele en sigtet har i en straffesag, som en ledig i A-kassesystemet ikke har, når tingene spidser til! Det er lige værd at huske, at man ikke er kriminel, bare fordi men er uenig med sin A-kasse! 

Fordele ved at være sigtet:

 1. En sigtet har ret til at udtale sig.
 2. En sigtet har ret til en beskikket forsvarer.
 3. En sigtets forklaring bliver skrevet ned.
 4. En sigtet kan gennemlæse og underskrive sin forklaring.
 5. Nægter en sigtet sig skyldig, forelægges sagen for en dommer, mens den sigtede hører anklagerne mod sig.
 6. Hvis der er begået en overtrædelse i en straffesag, vil sagen bedømmes ud fra en række faktorer: Er den dømte tidligere straffet? Har handlingen været uagtsom? Hvor alvorlig er overtrædelsen? Hvilke formildnende omstændigheder er der? 

…….og sådan foregår tingene hos Det Faglige Hus!
(Nedennævnte numre henviser til numrene ovenfor!) 

 1. Jeg blev ustandseligt afbrudt, når jeg forsøgte at redegøre sagen fra min side. Gentagne gange blev jeg afbrudt med beskeden om, at: ”Der er nok job at søge!”
 2. Det Faglige Hus´ vejleder, har i realiteten mindst lige så meget magt, som en dommer! At kunne sanktionere fratagelse af et menneskes eksistensgrundlag er en meget stor magt!! Derfor bør det være muligt i sådanne sager at kunne få beskikket en forsvarer. Den ledige har meget begrænset modvægt til denne store magt.
 3. Det er både ret og rimeligt, at den lediges oplysninger til sagen bliver hørt og nedskrevet af A-kassens medarbejder. Også fordi mange ledige måske ikke har den bedste baggrund for skriftligt at indgive sin klage for Arbejdsdirektoratet. Den ledige skal have lejlighed til at svare på de anklagepunkter, A-kassen måtte have.
 4. Det vil altid være rimeligt i en sag, at den anklagede person får mulighed for både at gennemlæse og underskrive sin forklaring.
 5. Det må selvfølgelig være sådan, at den ledige er til stede, når A-kassens medarbejder forelægger sagen for sin chef. Kun på den måde kan den ledige være sikker på, at alle sagens områder er fair og korrekt videregivet til den overordnede i A-kassen, som bør have en særlig autorisation til at træffe så vigtige beslutninger. Jeg fik ikke lov at høre vejlederens fremlæggelse af sagen for sin chef! Jeg ved heller ikke, hvem chefen er, og hvilken kompetence chefen har til at træffe afgørelse i sagen.
 6. Intet sted i det strafferetlige system skrider man til så voldsomme sanktioner, - og da slet ikke ved ”førstegangsforseelser”, som det åbenbart kan ske i A-kassesystemet. Hvis der da overhovedet er nogen forseelse!


Politikerne må sikre retssikkerheden.

Det må være op til vores politikere snarest at få fastsat nogle standarder for sagsbehandling og nogle gradueringer af sanktionsbestemmelserne, der står i bedre forhold til en eventuel overtrædelse af reglerne.
Samtidig må politikerne sikre de enkelte borgere/medlemmer af A-kasser, at en sag bedømmes af en autoriseret person.

Det nuværende system bygger på, at man kan påklage A-kassens afgørelse ved selv at fremsende sin skriftlige klage til Arbejdsdirektoratet, hvilket jeg selvfølgelig har gjort.
Men Arbejdsdirektoratet skriver, at der går 1 til 2 måneder før en afgørelse kan ventes, men at sagsbehandlingstider på op til 4 måneder kan forekomme. 

Hvad gør man uden indtægt?
Flere måneder er meget lang tid, når man ikke har dagpenge, når man ikke kan finde et job, ikke kan optage lån og ikke kan få en fornuftig dialog med sin A-kasse. Hvis man ejer værdier, må man sælge dem før man kan komme i betragtning til kontanthjælp.
Når værdierne er solgt, må man håbe, at ens ægtefælle kan klare at forsørge en. Kan ægtefællen ikke det, huset og bilen er solgt, kan du få hjælp fra det offentlige.
Jeg har gudskelov ikke erfaring med de sidste faser, men mon ikke, samfundet så skal påregne at hjælpe med andet og langt mere end blot kontanthjælp? Det er vel forbeholdt de færreste at have rygrad til sådan en nedtur uden at få psykiske problemer oveni!