Resumé af første og eneste møde med Det Faglige Hus / Danske Lønmodtageres A-kasse.
Mødet foregik i Kolding.

Lovens krav til A-kasserne.
Det er vigtigt for at bedømme denne sag, at man er bekendt med, at A-kasserne er lovmæssigt forpligtet til at give vejledning og afholde den personlige samtale med den ledige senest 3 uger efter første ledighedsdag. Det Faglige Hus indkaldte mig gentagne gange, men aflyste selv p.g.a. overbookning. Derfor blev første møde afholdt med næsten 5 måneders forsinkelse i forhold til lovens krav. 

Fællesmøde.
Mødet d. 8/6 indledtes kl. 11 med en 30 minutter briefing omkring reglerne for arbejdssøgende.
Vi var 4 personer tilstede. Mødelederen læste i vores papirer og afslørede sin overraskelse over, at ingen af os havde været indkaldt tidligere til dette første møde! (Tør man antage, at fristen for indkaldelse af de øvrige også var langt overskredet?)
På mødet fik jeg også lejlighed til at stille flere spørgsmål til ting, som fremstod uklart for mig i de skrivelser, der havde ledsaget de øvrige indkaldelser. 

Den personlige samtale.
I fortsættelse af fællesmødet, blev jeg kl. 11:30 kaldt til samtale med en vejleder fra Det Faglige Hus. Vi gennemgik mit C.V., og jeg fik ros for, at jeg havde lavet et pænt C.V. og jeg var ”god til at sælge mig selv!”
Jeg skulle så fremvise 2 ansøgninger, jeg agtede at indgive ansøgning på efter vores møde.Tilfældigvis var det i den uge muligt at finde 2 job. Det ene var et kontorjob i HR-afdelingen hos LINAK A/S. 

Hvad er LINAK?
Vejlederen spurgte mig, hvad er det? Jeg troede, hun spurgte til jobindholdet i kontorjobbet, men sørme, om hun ikke spurgte til, hvad LINAK er! Jeg fortalte hende kort, at det var en af Danmarks største industrivirksomheder, og den er beliggende på Als. At det nok var LINAK, der havde lavet hendes aktuator (hæve/sænkefunktion af skrivebordet). Endvidere, at LINAK i lighed med Danfoss og Sauer Danfoss har måttet afskedige flere hundrede medarbejdere indenfor de seneste måneder!
   -Ja, man kan jo ikke vide alt, var svaret! 

Krav til antal ansøgninger.
For forståelsens skyld må jeg her nævne, at jeg på min første ledighedsdag, den 4. januar, ringede til Det Faglige Hus. Jeg fik oplyst, at informationsmateriale var på vej til mig.
Den 5. januar modtog jeg materialet, hvori det stod, at, som jobsituationen er nu, forventede de,  jeg søgte adskillige job pr. uge! Jeg havde over længere tid set, at der kun var yderst få ledige stillinger at ansøge.

En ny opringning til Det Faglige Hus afklarede, at informationsmaterialet var forældet (var fra februar 2009), og at Det Faglie Hus godt var klar over den problematiske situation i Als-området. Kravet var nu, citat: ”Du skal bare søge alt relevant i forhold til din uddannelse og erhvervserfaring!” Endvidere fik jeg oplyst, at loven ikke længere stiller krav til et bestemt antal jobsøgninger pr. uge.
Opkaldslister fra mit teleselskab bekræfter mine opkald og er fremsendt som ”bevis” i sagen til Arbejdsdirektoratet. 

Øget krav til antal ansøgninger.
Med sin nyerhvervede viden om arbejdsmarkedssituationen på Als fastsatte vejlederen nu kravet til 3 ugentlige søgninger, hvilket blev skrevet ind i min ”Plan for jobsøgning”.

Umiddelbart herefter modtog jeg meget skarp kritik af, jeg ikke havde søgt 2 jobs pr. uge.
Jeg forsøgte 2-3 gange at fortælle vejlederen, at jeg havde været i kontakt med Det Faglige Hus fra starten af min ledighed, men her blev jeg hver gang afbrudt af vejlederen, hvis indledende venlige fremtræden var vendt til det absolut modsatte! 

Det er meget alvorligt!
Det anså hun som meget alvorligt, at jeg ikke havde søgt 2 job pr. uge, og ifølge hende stod jeg til at blive frataget mine dagpenge! Al snak om, at jeg skam havde søgt alt relevant, prellede helt af, og i stedet fik jeg beskeden, ”at der er nok af ledige job!” Der var heller ingen kredit at hente for, at jeg havde søgt 5 relevante stillinger i den 6-ugers periode, jeg var på kursus. (Man er ikke pligtig til at søge i kursus-perioden!) + masser af uopfordrede ansøgninger i min fritstillingsperiode forud for tiden som ledig. 

Søg job i forretninger med modetøj til damer og unge piger!  
Jeg bad hende se på ”Min side” i jobnet.dk. Denne side er min personlige side, hvor en såkaldt ”jobagent” samler aktuelle job op i forhold til mit DjEkspedient2_180x135C.V. Jeg ville gerne påvise hende, at der netop ikke var mange ledige job. Hun påbød mig at søge følgende 2 stillinger, som vejlederen fandt andre steder på jobnet.dk:
           1: Ritas modetøj i Løgumkloster og
           2: Nybolig Erhverv i Sønderborg.
Vejlederen havde lige godkendt mit C.V. uden ændringer eller tilføjelser, så på den baggrund burde ”jobagenten” være velfungerende og have udfundet de nævnte jobs, hvis de var relevante.
Jeg bad vejlederen klikke på de udfundne job, så vi kunne se detailbeskrivelsen med kvalifikationskravene. Læs ”16 relevante jobs” 

Ingen tid til seriøsitet.
Det blev pure afvist at tjekke stillingernes detailbeskrivelse med henvisning til, at det var der ikke tid til. Det står så i skærende kontrast til, at mødet var berammet til at vare 2 timer, men at jeg allerede efter 1½ time blev sendt ud, - frataget mine dagpenge og dermed hele mit eksistensgrundlag. 

Ligeledes tirsdag, den 8. juni modtog jeg telefonisk opkald kl. ca. 15, at min vejleder nu havde talt med sin chef, og det var endelig besluttet, at jeg pr. d.d. ikke længere ville modtage dagpenge. En skriftlig begrundelse ville blive fremsendt hurtigt.