Nyt nederlag for Det Faglige Hus!

                                     Ville kræve www.detufagligehus.dk slettet!

 

En kritiker skulle udryddes.

Med påstande om bl.a., at www.detufagligehus.dk optræder chikanøst overfor Det Faglige Hus, at hjemmesiderne kan forveksles, og detufagligehus.dk ikke forfølger et sagligt formål, indbragte Det Faglige Hus´ advokat sagen for Ankenævn for Domænenavne. Nu skulle detufagligehus.dk slettes!

 

Klar afgørelse fra Ankenævnet.

Det Faglige Hus må nu se til, at samtlige deres klagepunkter bliver afvist, så det i det 9 sider lange skrift fra nævnet slås fast, at jeg ikke er pligtig til at slette detufagligehus.dk
Endvidere fremgår det, at afgørelsen er bindende og ikke kan indbringes for nogen administrativ myndighed. Kun for domstolene. DFH har så en frist på 8 uger fra den 27. maj at regne til at beslutte det.

 

Store besøgstal på sitet.

Det har overgået min fantasi, at så mange har lagt vejen omkring sitet. Faktisk er det også sjovt at se, at der er en hel del gengangere. Selvfølgelig har jeg ikke mulighed for at se, hvem der konkret besøger hjemmesiden, men den geografiske udbredelse er nu komplet. Besøgstallet holder sig på et pænt, jævnt niveau, men 1. maj blev sjovt nok en ”festdag” for sitet.
Der er altså helt klart et behov for sitet her, så tak herfra til Ankenævnet og tak for, at man er så heldig at leve i et land, hvor ytringsfriheden ikke bare kan knægtes.

 

Hvem skal krediteres den vundne sag?

Man kan vinde, når man er sin modstander overlegen eller måske bare er mere heldig. Det kan selvfølgelig også skyldes modstanderens manglende evner.
Jeg tror, vi bare skal registrere det som endnu et selvmål fra Det Faglige Hus´ side.