www.detufagligehus.dk  er blevet "landsdækkende"

Et af hovedformålene med denne side var og er at beskrive Det Faglige Hus´ arbejdsmetoder og manglende seriøsitet.

Hjemmesiden har fået et overvældende antal besøgende lige fra den lille vestjydske flække, Janderup til hovedstadsområdets topscorer, København, der ses tæt fulgt af Frederiksberg.
Det vil stadig være en del af dette sites hovedformål at advare andre mod at begå samme fejl, som jeg og flere andre gjorde, ved at blive medlemmer hos Det Faglige Hus.

Tid til nyt fokus!

Men nu er tiden inde til at rette fokus mod, at lovgivningen ændres. Det skal være slut med krav om et bestemt antal ugentlige ansøgninger!
Derfor har jeg med et åbent brev i aviserne til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg forsøgt at forklare det formålsløse og uværdige i, at ledige uvægerligt bringes i den situation, at de fra tid til anden bliver nødt til at sende proforma ansøgninger, blot for at opfylde et krav til bestemt antal ansøgninger. 
Man hører ofte erhvervslivet beklage sig over de mange ukvalificerede ansøgninger (som på TV-indslaget), men hvor er arbejdsgiverorganisationerne henne i det spil? Meld jer ind i debatten på samme måde, som da I var stærkt medvirkende til at ændre, at nyansatte ikke længere skulle ansøge jobs, hvis ansættelsen startede indenfor 4 uger.
 
Det har krævet mange rykkere til ministeriet for at få svar, men nu er det her. Desværre ser det ikke ud til, at ministeren har lyst og vilje til at ændre på den praksis, Jobcentre og visse A-kasser lægger for dagen. 

Jeg opfordrer mine læsere til at deltage i sidens nye afstemning, så det kan anskueliggøre problemets omfang.