Uopfordret ansøgning til Det Faglige Hus. 

Det Faglige Hus ser gerne nogle ansøgninger fra deres medlemmer!
Jeg fandt et udækket behov i Danske Lønmodtageres A-kasse og fremsendte en uopfordret ansøgning. Den 17. juni modtog jeg desværre afslag på ansøgningen med ordene: ”Din profil matcher ikke den opslåede stilling!”


Du får ansøgningen her: 

Det Faglige Hus/Danske Lønmodtageres A-kasse
Personaleafdelingen      

                                                                                                                                                    15. juni 2010. 

Uopfordret ansøgning som korrekturlæser/efterprøver af skrivelser udsendt af Det Faglige Hus´s medarbejdere. 

Undertegnede, tidligere politiansat, har desværre på egen krop mærket de uhensigtsmæssige følger, der er forbundet med udsendelse af fejlagtige skrivelser fra medarbejdere ansat i Det Faglige Hus´ A-kasse. Derfor tilbyder jeg nu min assistance til at gennemlæse skrivelser inden udsendelse til medlemmerne. 

Jeg har som allerede oplyst en baggrund som politimand gennem mere end 21 år. Endvidere er jeg uddannet Merkonom, og så har jeg de seneste 7½ år arbejdet som salgskonsulent i en internationalt orienteret produktionsvirksomhed i Aabenraa. 

Som erfaren politimand vil jeg være i stand til hurtigt og sikkert at undersøge, om medarbejdernes nedskrevne krav til medlemmerne er i overensstemmelse med de lovkrav, et medlem er underlagt.
Der tegner sig et stort, udækket behov for efterprøvning af en række faktuelle forhold, der knytter sig til de stillinger, som medlemmerne pålægges at søge. Som eksempler kan nævnes: 

  • Materialet er ikke efterprøvet for fejl vedr. transporttid mellem bopæl og arbejdssted.
  • Materialet er ikke efterprøvet for særlige forhold, der gør sig gældende til stillingerne: Eksempelvis, om der søges en person, der er i fleksjob eller om virksomheden overhovedet findes!
  • Alle ledige job bliver nærlæst og afstemt med ansøgerens kvalifikationer, så kravet til et medlems jobsøgning bliver både relevant og rimeligt

Ved at ansætte mig i denne nye funktion, vil Det Faglige Hus opnå følgende fordele: 

  • Det Faglige Hus´s udsendte materiale bliver veldokumenteret og afstemt i overensstemmelse med lovkrav og egne bestemmelser.
  • Vejlederne vil i højere grad kunne koncentrere deres fokus på ………. vejledning.
  • Det Faglige Hus vil komme til at fremstå som en kvalificeret og seriøs fagforening/a-kasse.
  • Medlemmerne vil ikke sendes ud i choktilstand og økonomisk ruin p.g.a. åbenlyse, urimelige påstande og fejl.
  • Medlemmernes tillid til Det Faglige Hus vil øges og Det Faglige Hus vil opnå en højere ranking på Arbejdsdirektoratets hjemmeside over kvalificerede A-kasser. 

Jeg vedlægger aktuel liste med firmanavne og stillinger, jeg ifølge vejleder XXXX (slettet af mig!) burde have søgt, så jeg fortsat havde været berettiget til modtagelse af dagpenge. Udover de åbenlyse fejl og urimeligheder i listen, viser mine henvendelser til samtlige virksomheder, at jeg hurtigt er i stand til at udfinde de nødvendige oplysninger, der skal til for at påvise, om et krav bør fremsættes for medlemmet eller ej.

Jeg bor i Sønderborg, - et område på Danmarkskortet, der er særlig hårdt ramt af den finansielle krise.
Afstanden til Esbjerg er uden betydning, idet jeg fint kan løse mine arbejdsopgaver fra en hjemmearbejdsplads.
Da jeg er meget fleksibel, har jeg intet imod at køre til Esbjerg i.f.m. overordnede møder for medarbejderne. 

Omtalte liste bringes her:
Du kan læse listen under menuen: ”16 Relevante jobs”.

- - - - -
Jeg håber, at Det Faglige Hus kan se mulighederne i at ansætte mig i en sådan stilling. Jeg stiller mig gerne til rådighed for en uddybende samtale. 

C.V. er undtagelsesvis ikke vedlagt. Heraf fremgår, jeg blev ledig pr. 1/1 2010. C.V.´et blev godkendt af XXXX på mit første møde med A-kassen den 8. juni, (altså næsten 5 måneder for sent i forhold til lovkravet på 3 uger efter første ledighedsdag.). Efter blot 50 minutter sammen med vejleder XXXX var mit eksistensgrundlag fjernet. Også set i det lys, vil jeg gerne hurtigt i gang hos Det Faglige Hus.