Jeg anbefaler alle at bruge mere tid på at finde en god A-kasse, end jeg gjorde, da jeg valgte Det Faglige Hus. Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag, var min familie og jeg sparet meget


Det havde været lettest at lægge sagen bag mig nu, hvor jeg har fået arbejde igen og sagen er afgjort til min fordel. Men da jeg på egen krop har erfaret, hvor useriøst dele af A-kasserne arbejder, og jeg føler min retssikkerhed stærkt krænket, blev det vigtigt for mig at advare andre på www.detufagligehus.dk og måske også derigennem at få politikerne i tale.

Læs også afsnittet ”Om os og målsætning”.